Bieg na Równicę – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg na Równicę

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II CEL:
1.Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa
2.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej

III TERMIN I MIEJSCE:
1.Bieg odbędzie się 6 maja 2017 roku
2.Start uczestników biegu oraz marszu rekreacyjnego nordic walking o godz. 12.00 obok
Karczmy Góralskiej w Ustroniu

IV DYSTANS:
1.Bieg górski na dystansie 5km, deniwelacja 520m
2.Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 5km, deniwelacja 520m

V KATEGORIE WIEKOWE:
1.Bieg główny na dystansie 5km:
- Dziewczęta i Chłopcy rocznik 2004-2002
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

VI PRAWO UCZESTNICTWA:
1.Udział w biegu na dystansie 5km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2004 i starsi
posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać
zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa
w formularzu zgłoszeniowym do 4 maja 2017 roku lub w dniu zawodów.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1.Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 4 maja 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 5km:
- opłata do 15 kwietnia 2017 roku 35zł (bez koszulki), 45zł (z koszulką)
- opłata od 16 kwietnia i w dniu zawodów 45zł (bez koszulki)
2.Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 25zł
3.W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:
1.Biuro zawodów znajduje się w Karczmie Góralskiej w Ustroniu i będzie czynne w dniu
zawodów(6.05.2017) od godz.9:00-11:30

IX NAGRODY:
1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5km za zajęcie I-III miejsca puchary
oraz nagrody rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca
pamiątkowe statuetki. W marszu rekreacyjnym nordic walking pamiątkowe medale oraz
konkurs z nagrodami.
2.Każdy uczestnik Biegu na dystansie 5km otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz
bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 250 zawodników, a w nordic walking 100 uczestników. O kolejności
zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5.Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej
www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Startujemy obok karczmy góralskiej następnie czerwonym szlakiem do schroniska i dalej na szczyt Równicy.

LINK

Zgłoś się do Biegu na Równicę