Węglokoks Cup – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Węglokoks Cup

Regulamin Biegu

Bieg Dwóch Wież 

I ORGANIZATOR:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl
2. Partner: Biuro Centrum w Katowicach - www.biurocentrum.com.pl

II CEL:
1. Organizacja Pucharu Polski w biegu po schodach
2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa

III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 19 lutego 2017 roku o godz. 11.00
2. Katowice – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29

IV DYSTANS:
1. Bieg na pierwszą wieże 20 kondygnacji - 392 stopnie (I-II kondygnacje po 8 stopni, kolejne po 10)
2. Bieg na drugą wieże 22 kondygnacje - 432 stopnie (I-II kondygnacje po 8 stopni, kolejne po 10)                                                 

V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJA:
Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
Klasyfikacja dziennikarzy (kobiet i mężczyzn)
Klasyfikacja VIP (zaproszeni goście)
Klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn (drużyna składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn)
O końcowej klasyfikacji decyduje suma czasu z dwóch biegów, przerwa zawodnika między startem na pierwszą i na drugą wieżę wynosi 30min. Zawodnicy startują co 1 minutę.

VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi posiadający dobry stan
zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 17 lutego 2017 roku.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 17 lutego 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w biegu po schodach wynosi:
- opłata do 5 lutego 2017 roku 50zł (z koszulką)
- opłata od 6 do 16 lutego 2017 roku 50zł (bez koszulki)
- opłata od 17 lutego 2017 roku i w dniu zawodów 70zł (bez koszulki)
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Katowicach – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 i będzie czynne w dniu zawodów (19.02.2017) od godz.8:30-10:30

IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody pieniężne (300,200,100). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I miejsca dyplom i Puchar Polski, za zajęcie II-III miejsca pamiątkowe statuetki.
2. W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary i medale.
3. W klasyfikacji generalnej dziennikarzy wśród kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary.
4. W klasyfikacji generalnej VIP za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe puchary
5. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może
wystartować 300 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W obu biegach po schodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach  portoworekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Zgłoś się do Biegu Dwóch WieżWyniki w klasyfikacji generalnej

Wyniki w kategoriach wiekowych kobiety

Wyniki w kategoriach wiekowych mężczyźni

Wyniki klasyfikacja drużynowa

Wyniki klasyfikacja dziennikarzy, pracowników biurowca

Sponsor strategiczny

 

Partnerzy

Patronat medialny