Bieg Złotego Gronia – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg Złotego Gronia

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:

Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:

Ośrodek Narciarski "ZŁOTY GROŃ" z Istebnej.

III CEL:

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej

IV TERMIN I MIEJSCE:

  1. Bieg odbędzie się 2 lipca 2017 roku o godz. 11:00, marsz nordic walking start godz. 11.20
  2. Start uczestników obok Ośrodka Narciarskiego "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej.

 

V DYSTANS:

1. Bieg uliczny na dystansie 10 km,
2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 7km, przewyższenie +252m, -125m
3. Biegi dla dzieci i przedszkolaków

VI KATEGORIE WIEKOWE:

1. Bieg na dystansie 10km:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
2. Bieg dla dzieci z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców:
- rocznik 2010-2008 – 400m, rocznik 2007-2005 – 600m, rocznik 2004-2002 – 800m
3. Bieg przedszkolaków:
- Dziewczęta: (rocznik 2014-2013) - 50m, (rocznik 2012-2011) - 100m,
- Chłopcy: (rocznik 2014-2013) - 50m, (rocznik 2012-2011) - 100m,

VII PRAWO UCZESTNICTWA:

Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 28 czerwca 2017 roku lub w dniu zawodów. Dzieci i przedszkolacy zgłaszają się w dniu zawodów z rodzicem lub opiekunem.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 28 czerwca 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
- opłata do 10 czerwca 2017 roku 35zł (bez koszulki), 45zł (z koszulką)
- opłata od 11 czerwca oraz w dniu zawodów 45zł (bez koszulki)
3. Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 25zł
4. W biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjalnych zgłoszenia i wpisowe 10 zł w dniu zawodów.
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajduje się obok Ośrodka Narciarskiego "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej i będzie czynne w dniu zawodów(02.07.2017) od godz. 8:30-10:30

X NAGRODY:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10km za zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody pieniężne. W poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki. W marszu rekreacyjnym nordic walking pamiątkowe medale i konkurs z nagrodami. W biegu dla dzieci i przedszkolaków w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I-III statuetki, napoje oraz konkurs z nagrodami. Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu.
2. Każdy uczestnik biegu na 10km otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5.Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Biegu Złotego Gronia