Silesia Run – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Silesia Run

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
  44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
  tel. 605 049 056,
  e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II CEL:

 1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Organizacja Mistrzostw Polski Firm w biegu ulicznym

 

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 roku – Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska 1
 2. Biuro zawodów znajduje się w  Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska 1 od godz. 09:00-10:30
 3. Bieg po zdrowie o godz. 11.00
 4. Start biegu na 10km nastąpi o godz. 12:00
 5. Biegi dla dzieci i przedszkolaków o godz. 13:30

 

IV DYSTANS:

 1. Długość trasy biegu głównego wynosi   - 10km (atest PZLA)
 2. Bieg po zdrowie na dystansie 2km
 3. Biegi dla przedszkolaków na dystansie od 50m do 100m.

 

V KATEGORIE WIEKOWE:

        1. Bieg główny na dystansie 10km:
         - Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
         - Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
         - Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

       2. Bieg po zdrowie na dystansie 2km:
        - Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od I-VI miejsca

       3. Bieg przedszkolaków:
        - Dziewczęta: (rocznik 2014-2013) - 50m,  (rocznik 2012-2011) - 100m,
        - Chłopcy: (rocznik 2014-2013) - 50m, (rocznik 2012-2011)  - 100m

 

VI WPISOWE - 10km:

1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 10 listopada 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2.Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
- opłata do 30 września 2017 roku 35zł (bez koszulki), 50zł (z koszulką)
- opłata od 1-31 października 2017 roku 40zł (bez koszulki)
- opłata od 1 listopada oraz w dniu zawodów 50zł (bez koszulki)
4.W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII WPISOWE BIEG PO ZDROWIE - 2km:

 1. do 30 września 10zł
 2. do 1 października i w dniu zawodów 15zł

 

VIII WPISOWE BIEG PRZEDSZKOLAKA:

 1. 5zł w dniu zawodów

 

IX PRAWO DO UCZESTNICTWA:

 1. Udział w biegu na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej lub w dniu zawodów.
 2. Udział w biegu na dystansie 2km mają prawo wszyscy chętni posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej lub w dniu zawodów.
 3. Udział w biegu przedszkolaka mają prawo dzieci urodzone 2014-2011. Warunkiem udziału jest wypisanie karty zgłoszeniowej przez prawnego opiekuna.

 

X NAGRODY:

 1. W klasyfikacji generalnej w biegu głównym na dystansie 10km najlepsi mężczyźni i kobiety za zajęcie I-III miejsca otrzymają  puchary. W kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
 2. W biegu po zdrowie za zajęcie od I-VI miejsca wśród kobiet i mężczyzn puchary.
 3. W biegu przedszkolaka za zajęcie I-III miejsca statuetki.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy przekroczą linię mety otrzymają pamiątkowe medale.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
 2.  Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
 9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
 10. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
 11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Biegu Silesia Run