Wielkanocna Dziesiątka – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Wielkanocna Dziesiątka

Regulamin Biegu

I ORGANIZATOR:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl
2. Współorganizator: Gmina Godów www.godow.pl

II CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 17 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00
2. Gmina Godów – orlik w Krostoszowicach (koło Wodzisławia Śląskiego)
IV DYSTANS:
1. Bieg przełajowy na dystansie 10km (2x5km)
2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 5km

V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJA:
1. Bieg główny na dystansie 10km (przełajowy 2 x5km):
Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998
Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
2. Marsz nordic walking bez podziału na kategorie wiekowe.

Zawodnicy w biegu głównym biegną z 2 jajkami nieugotowanymi w rękach. O końcowym wyniku decyduje
oddanie na mecie nie rozbitych jajek dostarczonych przez organizatora zawodnikowi przed biegiem. Za
każde rozbite jajko do końcowego wyniku dolicza się jedną minutę.

Uczestnicy rekreacyjnego marszu nordic walking po ukończeniu marszu na dystansie 5km mają do pokonania 300m z jajkiem na łyżce trzymanej w jednej ręce (prosimy o przynoszenie własnej łyżki stołowej).

VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 12 kwietnia 2017 roku lub w dniu zawodów.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 12 kwietnia 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia już
tylko w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc.
2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:
- opłata do 15 marca 2017 roku 30zł
- opłata od 16 marca do 14 kwietnia 2017 roku 40zł
- opłata od 15 kwietnia 2017 roku i w dniu zawodów 50zł
3. Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 20zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się na orliku w Krostoszowicach – Gmina Godów i będzie czynne w dniu zawodów
(17.04.2017) od godz.8:00-10:30

IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10km za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
2. W marszu rekreacyjnym nordic walking w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.
2. Każdy uczestnik biegu głównego na dystansie 10km i marszu nordic walking otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 250 zawodników, a w marszu nordic walking 100 zawodników. O kolejności zgłoszen decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa biegu

Zgłoś się do Biegu Wielkanocna Dziesiątka