Bieg po zdrowie – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Bieg po zdrowie

BIEGIEM PO ZDROWIE W GODOWIE

Gmina Godów i Stowarzyszenie Biegów Górskich zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach sportowo-rekreacyjnych, które odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Godów. Dla uczestników akcji organizowane są różne konkursy i aktywne wyjazdy w Beskidy, podczas których można skorzystać z atrakcji tj. basen czy park linowy.

I. CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

II. TERMIN I MIEJSCE:
– 27.04 Godów (czwartek godz. 18.00) Realizowany w ramach projektu
– 25.05 Podbucze (czwartek godz. 18.00)
– 29.06 Skrbeńsko (czwartek godz. 18.00) Realizowany w ramach projektu
– 31.08 Łaziska (czwartek godz. 18.00)
– 28.09 Gołkowice (czwartek godz. 18.00)
– 26.10 Skrzyszów (czwartek godz. 18.00) Realizowany w ramach projektu

III. DYSTANS:
1. Długość trasy biegu lub marszu nordic walking wynosi od 3-10km.
2. Każdy uczestnik pokonuje długość trasy w zależności od swojej możliwości.

IV. KATEGORIE WIEKOWE:
1. Bez podziału na kategorie wiekowe.

V. PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu lub marszu nordic walking na dystansie od 3-10km mają prawo wszyscy chętni posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę
opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu lub marszu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zawodnik zgłasza się w dniu organizowanej akcji sportowo-rekreacyjnej.

VII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte w każdy ostatni czwartek miesiąca 17.30 – 18.00

VIII. NAGRODY:
1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu lub marszu nordic walking otrzymuje posiłek oraz bierze udział w losowaniu nagród.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 250 zawodników.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator zapewnia transport na start oraz natryski.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi
przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.