Puchar Polski – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Puchar Polski

FINAŁ PUCHARU POLSKI W BIEGU PO SCHODACH

I ORGANIZATOR:

1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,

tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

2. Współorganizator: Biuro Centrum w Katowicach – www.biurocentrum.com.pl

3. Partnerzy: Węglokoks i Węglokoks Energia

II CEL:

1. Organizacja Finału Pucharu Polski w biegu po schodach

2. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa

III TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 17 grudnia 2017 roku o godz. 11.00

2. Katowice – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29

IV DYSTANS:

1. Bieg na 20 kondygnację – 392 stopnie

2. Bieg na 22 kondygnację – 432 stopnie

Zawodnicy startują co 30 sekund, przerwa między biegiem na drugą wieże 15 minut.

V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJA:

Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998

Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze

Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

VI PRAWO UCZESTNICTWA:

Udział w finale Pucharu Polski w biegu po schodach mają prawo wszyscy zawodnicy od rocznika 2001 i starsi, którzy brali udział w jednym z 3 biegów: Węglokoks Cup – 19.02 (Katowice), Sky Tower – 20.05 ( Wrocław), Altus Cup – 25.11 (Katowice) zajmując od I-X miejsca w swojej kategorii wiekowej. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 3 grudnia 2017r.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 3 grudnia 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Wpisowe w biegu po schodach wynosi:

– opłata do 30 listopada 2017 roku 50zł (bez koszulki) 70zł (z koszulką)

– opłata od 1 grudnia 2017 roku i w dniu zawodów 70zł (bez koszulki)

3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajduje się w Katowicach – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 i będzie czynne w dniu zawodów (17.12.2017) od godz.8:00-10:30

IX NAGRODY W BIEGU OPEN:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody pieniężne (700,500,300). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I miejsca puchary i nagroda pieniężna (200zł), za zajęcie II-III miejsca pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal Pucharu Polski, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 300 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.

2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej

4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

5. Organizator nie zapewnia natrysków.

6.W obu biegach po schodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.

10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl

11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.