Marsz Nordic Walking na Pilsko – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Marsz Nordic Walking na Pilsko

REGULAMIN BIEGU

O PUCHAR ZŁOTEGO GRONIA 

I ORGANIZATOR:

1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
     44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
     e- mail: [email protected]

II WSPÓŁORGANIZATOR:

1. Ośrodek Narciarski "ZŁOTY GROŃ" z Istebnej.
2. Aktywni partnerzy Beskidzkiej Kart Rabatowej.

III CEL:

1. Promocja kampanii społecznej " Beskidy dla każdego dla dużego i małego"
2. Organizacja Mistrzostw Polski firm i instytucji w biegu ulicznym.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej

IV TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się  3 lipca 2016 roku o godz 11:00, marsz nordic walking start godz. 11.20
2. Start uczestników obok Ośrodka Narciarskiego "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej.

V DYSTANS:

1. Bieg uliczny na dystansie 10 km,
2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 7km, przewyższenie +252m, -125m
3. Bieg dla szkół podstawowych dystans od 400-800m
4. Bieg dla szkół gimnazjalnych na dystansie 1000m
5. Bieg dla przedszkolaków od 50-100m (z podziałem na kategorie wiekowe)

VI KATEGORIE WIEKOWE:

1. Bieg na dystansie 10km:
    - Juniorki i Juniorzy rocznik 2000-1997
    - Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
    - Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

2. Bieg szkół podstawowych i gimnazjalnych:
    - I-II klasa 400m, III-IV klasa 600m, V-VI klasa 800m
    - szkoły gimnazjalne dziewczęta i chłopcy - 1000m

3. Bieg przedszkolaków:
    - Dziewczęta: (rocznik 2013-2012) - 50m,  (rocznik 2011-2010) - 100m,
    - Chłopcy: (rocznik 2013-2012) - 50m, (rocznik 2011-2010)  - 100m,

VII PRAWO UCZESTNICTWA:

1. Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2000 i starsi  posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 15 czerwca 2016 roku lub w dniu zawodów.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 15 czerwca 2016 roku, po tym terminie     zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w biegu na 10 km wynosi 30 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Biegów      
Górskich ING Bank Śląski o/Jastrzębie 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 do 15 czerwca    2016 roku z dopiskiem "ZŁOTY GROŃ"  podając imię i nazwisko. Opłata startowa od 16 czerwca i w dniu zawodów za bieg główny (10km) wynosi 40 zł.
3. W biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjalnych zgłoszenia i wpisowe 10 zł w dniu zawodów.
4. Marsz rekreacyjny nordic walking zgłoszenia do 15 czerwca natomiast opłata startowa  20 zł w dniu zawodów.
5. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi

IX BIURO ZAWODÓW:

1. Biuro zawodów znajduje się obok Ośrodka Narciarskiego "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej i będzie czynne w dniu zawodów(03.07.2015) od godz. 9:30-10:30

X NAGRODY:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10km za zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody pieniężne. W poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki. W marszu rekreacyjnym nordic walking pamiątkowe medale i konkurs z nagrodami. W biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjalnych w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I-III medale, napoje oraz konkurs z nagrodami.
2. Każdy uczestnik biegu na 10km otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W biegu może wziąć udział 500 osób

Zgłoś się do marszu