Mistrzostwa Polski Firm – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Mistrzostwa Polski Firm

Regulamin Biegu

Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr
I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: [email protected]
II. CEL:
1. Promocja akcji Biegiem Po Zdrowie i aktywności fizycznej wśród pracowników firm.
2. Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski Firm w biegu ulicznym.
3. Pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej dla Alana.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 30 września 2018 roku o godz. 12.00
2. Katowice – Dolina Trzech Stawów
IV. DYSTANS:
- 5km
V. KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJA:
-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
-Klasyfikacja drużynowa kobiet (liczy się łączny czas 5 zawodników)
-Klasyfikacja drużynowa mężczyzn (liczy się łączny czas 5 zawodników)
VI. PRAWO UCZESTNICTWA:
Aby uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Firm należy zgłosić zespół składający się z minimum 5 zawodników, osób pełnoletnich zatrudnionych w firmie przed 31 sierpnia 2018r. W zawodach można zgłosić dowolną ilość zespołów z jednej firmy. Zgłoszenia indywidualne do Mistrzostw Polski Firm nie będą przyjmowane.
VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Firmę do Mistrzostw Polski zgłasza się do 15 września 2018 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu drużyny decyduje zapłata opłaty startowej w wyznaczonym terminie.
2. Wpisowe w biegu od jednego zawodnika wynosi:
-opłata do 31 sierpnia 2018 roku  - 40zł
-opłata od 1 - 15 września 2018 roku - 50zł
3. Po zgłoszeniu i opłaceniu drużyny należy przesłać na e-maila [email protected] dane do wystawienia faktury.
4. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy plecaczek.
5. Istnieje możliwość zamówienia koszulek technicznych za dodatkową opłatą przy zgłaszaniu.
VIII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Katowicach – Dolina Trzech Stawów ul. Francuska 180a i będzie
czynne w sobotę (29.09.2018r.) od 10:00-18:00 oraz w dniu zawodów (30.09.2018) od godz.8:30-11:30
IX. NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary, medale oraz nagrodrzeczowe. Puchary dla 3 najliczniejszych firm.
2. W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary.
3. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy odlewany medal, posiłek, napój oraz bierze
udział w konkursie z nagrodami.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 200 drużyn, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6. W obu biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również
na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883.
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul.
Sybiraków 2
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl

Zgłoś się do Biegu Firm

Już wkrótce.

Już wkrótce.