Silesia Run - program zawodów – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Silesia Run – program zawodów

PROGRAM
BIEGU ULICZNEGO SILESIA RUN

12.11.2017r. ( niedziela )

08:30 – 10:30 Wydawanie numerków startowych do biegu po
zdrowie i marszu nordic walking
08:30 – 11:30 Wydawanie numerków startowych do biegu –
Niepodległościowa Dziesiątka

09:30 – 12:30 Wydawanie numerków startowych do biegu
przedszkolaków
11:00 Start do biegu po zdrowie i marszu nordic
walking na dystansie 2,5km
11:30 Start do biegu na dystansie 1km – bieg
uczniów Zespołu Szkół nr 2
12:00 Start do biegu główny na dystansie 10km
13:10 Start do biegu przedszkolaków
13:10 – 13:15 Bieg przedszkolaków 50m (rocznik 2014)
13:15 – 13:20 Bieg przedszkolaków 50m (rocznik 2013)
13:25 – 13:30 Bieg przedszkolaków 100m (rocznik 2012)
13:30 – 13:35 Bieg przedszkolaków 100m (rocznik 2011)
13:35 – 13:40 Bieg przedszkolaków 120m (rocznik 2010)
13:50 – 14:00 Konkurs z nagrodami dla biegaczy
14:00 Dekoracja z biegu po zdrowie
14:05 Dekoracja uczniów Zespołu Szkół nr 2
14:10 – 14:25 Dekoracja z biegu na 10km
14:25 – 14:40 Konkurs z nagrodami dla przedszkolaków
14:40 – 14:50 Dekoracja przedszkolaków