WAŻNE INFO - PÓŁMARATON HARNASIA – Stowarzyszenie Biegów Górskich

WAŻNE INFO – PÓŁMARATON HARNASIA

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PÓŁMARATON HARNASIA
1. Biuro zawodów znajduje się na terenie hotelu Harnaś i będzie czynne w sobotę
od godz. 8.00 – 9.30
2. W zawodach mogą uczestniczyć osoby tylko zdrowe.
3. Uczestnicy odbierając pakiet startowy w biurze zawodów proszeni są o zachowanie
bezpiecznego odstępu.
4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z
COVID-19.
5. W związku z COVID-19 brak jest szatni i depozytu.
6. Parking i WC znajduje się na terenie ośrodka Harnaś obok biura zawodów.
7. Start do biegu o godz. 10.00 przed głównym wejściem do hotelu HARNAŚ.
8. Zawodnicy biegną 1,5 km asfaltem, następnie 2 pętle i powrót asfaltem do mety.
9. Na trasie znajdują się 2 punkty z wodą na Hali Miziowej i na końca asfaltu.
10. Trasa oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
11. Na trasie znajdują się dwa punkty kontrolne.
12. Posiłki w hotelu HARNAŚ na podstawie bloczków otrzymanych w pakiecie.
13. Dekoracja zawodników ok. godz. 14.00.
14. Zawodnik, który zejdzie z trasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
15. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa GOPR – numer alarmowy 985.
16. W przypadku problemów zdrowotnych prosimy o kontakt z organizatorem (tel.
605049056) lub obsługą na trasie w celu powiadomienia obsługi medycznej, która
będzie znajdowała się na Hali Miziowej.
17. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i
bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje
z innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu i nie będzie pociągany do odpowiedzialności
cywilnej.
18.Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku w górach.