WAŻNE INFORMACJE ALTUS CUP – Stowarzyszenie Biegów Górskich

WAŻNE INFORMACJE ALTUS CUP

WAŻNE INFORMACJE
BIEG PO SCHODACH – ALTUS CUP 2016

1. Biuro zawodów czynne od 8.15 – 10.30
2. Zawodnicy w biurze zawodów otrzymują chip, który następnie należy oddać obsłudze
zawodów po przybiegnięciu na metę.
3. Numer startowy należy założyć z przodu na klatce piersiowej.
4. Zawodnicy bez chipa i numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
5. Szatnia znajduje się w niebieskim budynku (Instytut Fizyki) naprzeciwko ALTUSA.
6. Zawodnicy biegają w odstępach czasowych co 30s zgodnie z numerkami startowymi.
7. Klatka schodowa do treningu na podstawie numerka startowego będzie udostępniona w
godz. od 9.00 – 10.30
8. Start do biegu odbędzie się o godz.11.00
9. Zawodnicy po przybiegnięciu na metę otrzymują pamiątkowy medal i wodę.
10. Po skończonym biegu należy oddać chipa obsłudze zawodów i zjechać windą na parter.
11. Posiłek dla zawodników znajduje się w kawiarence Instytutu Fizyki.
12. Rekord biegu na 30 piętro – Piotr Łobodziński 2:39,00 i Anna Ficner 3:15,50
13. Dekoracja odbędzie się ok. godz. 14.00 – zawodnicy nagrody odbierają osobiście.
14. Zawodnik, który nie czuje się na siłach podczas biegu powinien ustąpić miejsca
wyprzedzającemu.
15. Zawodnik, obowiązany jest zgłosić się na linie startu 1 min przed startem.
16. Zawodnik, który nie wystartuje w wyznaczonym czasie przez organizatora może zostać
zdyskwalifikowany przez sędziego zawodów.
17. W czasie rozgrzewki zabrania się wchodzenia na piętra poza miejsca oznakowane taśmą
biało czerwoną.
18. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i
bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje z
innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu i
nie będzie pociągany do odpowiedzialności cywilnej.
19. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronach internetowych: www.datasport.pl
www.maratonypolskie.pl i www.gorskiebieganie.pl
20. Nad bezpieczeństwem czuwa obsługa medyczna.
21. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów zawodów.
22. W razie nie przestrzegania zasad i uruchomienia alarmu przez zawodników, zawody
mogą zostać przerwane i nie zostaną dokończone zgodnie z ustaleniami z zarządcą
budynku.
23. Wpisowe zostało w całości przeznaczone na organizację zawodów.
ORGANIZATOR