WAŻNE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW FESTIWALU – Stowarzyszenie Biegów Górskich

WAŻNE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW FESTIWALU

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
FESTIWALU BIEGOWEGO PILSKA

BIEG NA PILSKO
1. Biuro zawodów znajduje się na parkingu obok Zajazdu SMREK i będzie czynne w
sobotę od godz.08.00 -10.30.
2. Depozyt obok biura zawodów (tylko lekkie rzeczy) będzie czynny od godz. 9.30 – 10.30
3. Start do biegu i marszu nordic walking obok szkoły w Korbielowie o godz. 11.00.
4. Trasa oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
5. Punkt z wodą znajduje się na Hali Miziowej.
6. Posiłek na podstawie numerka startowego.
7. Dekoracja zawodników na Hali Miziowej.
8. Zawodnik, który zejdzie z trasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
9. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa GOPR.

MARATON PILSKA
1. Biuro zawodów znajduje się na parkingu obok Zajazdu SMREK i będzie czynne w
sobotę od godz.16.00 – 22.00, w niedzielę od 6.30 – 7.30
2. Depozyt obok biura zawodów będzie czynny od godz. 7.00 – 7.45
3. Start do biegu o godz. 8.00 z parkingu obok Zajazdu SMREK.
4. Zawodnicy mają do pokonania 2 pętle.
5. Na trasie znajduje się 5 punktów odżywczych (5,4km, Hala Miziowa, 20,4km, 26km,
Hala Miziowa).
6. Trasa oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
7. Na trasie znajdują się dwa punkty kontrolne.
8. Posiłek na podstawie numerka startowego Zajazd SMREK.
9. Prysznic dla zawodników w szkole ok. 600m poniżej startu.
10. Dekoracja zawodników zgodnie z programem.
11. Zawodnik, który zejdzie z trasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
12. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa GOPR.

PÓLMARATON PILSKA
1. Biuro zawodów znajduje się na parkingu obok Zajazdu SMREK i będzie czynne w
niedzielę od 8.30 – 10.30
2. Depozyt obok biura zawodów będzie czynny od godz. 10.00 – 10.45
3. Start do biegu o godz. 11.00 z parkingu obok Zajazdu SMREK.
4. Zawodnicy mają do pokonania 1 pętle.
5. Na trasie znajdują się 2 punkty z wodą (5,4km, Hala Miziowa).
6. Trasa oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
7. Na trasie znajdują się dwa punkty kontrolne.
8. Posiłek na podstawie numerka startowego Zajazd SMREK.
9. Prysznic dla zawodników w szkole ok. 600m poniżej startu.
10. Dekoracja zawodników zgodnie z programem.
11. Zawodnik, który zejdzie z trasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
12. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa GOPR.

OGÓLNE INFORMACJE
1. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu (data sport).
2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów
Zawodów.
3. Wyniki będą na stronie organizatora i daty sport.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i
bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje
z innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu i nie będzie pociągany do odpowiedzialności
cywilnej.
5. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku w górach.