Ważne informacje - WĘGLOKOKS CUP – Stowarzyszenie Biegów Górskich

Ważne informacje – WĘGLOKOKS CUP

WAŻNE INFORMACJE

DLA ZAWODNIKÓW W BIEGU PO SCHODACH WĘGLOKOKS CUP

WAŻNE INFORMACJE!

1. Biuro zawodów i start znajduje się wewnątrz budynku.
2. Numer startowy należy odebrać w biurze zawodów od godz. 8.30 – 10.30 i założyć z przodu na klatce piersiowej.
3. Zawodnicy numeru startowego założonego zgodnie z zasadami nie będą sklasyfikowani.
4. Szatnia dla zawodników znajduje się w niebieskim budynku na tzw. wysokim parterze.
5. Zawodnicy biegają w odstępach czasowych co 1min zgodnie z numerkami startowymi.
6. Klatka schodowa do treningu na podstawie numerka startowego będzie udostępniona w drugiej wieży w godz. od 9.00 – 10.30.
7. Start do biegu na pierwszą wieże odbędzie się o godz.11.00, zawodnik na mecie pierwszej wieży otrzyma wodę.
8. Przerwa między startem na drugą wieże wynosi 30 minut, jeśli zawodnik spóźni się na start otrzymuje karę 1 minuty i startuje na końcu stawki.
9.Start do biegu na drugą wieże odbędzie się o godz.11.30, zawodnik na mecie drugiej wieży otrzyma wodę i pamiątkowy medal.
10.Zawodnik, który nie czuje się na siłach podczas biegu powinien ustąpić miejsca wyprzedzającemu.
11.Po skończonym biegu należy zjechać windą na parter.
12.Posiłek dla zawodników znajduje się w kawiarence obok biura zawodów.
13.Dekoracja odbędzie się ok. godz. 14.00 – zawodnicy nagrody odbierają osobiście.
14.Zawodnik, obowiązany jest zgłosić się na linie startu 2 min przed biegiem.
15.W czasie rozgrzewki zabrania się wchodzenia na piętra poza miejsca oznakowane taśmą biało czerwoną.
16.Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje z innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu i nie będzie pociągany do odpowiedzialności cywilnej.
17.Nad bezpieczeństwem czuwa obsługa medyczna.
18.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów zawodów.
19. Wpisowe zostało w całości przeznaczone na organizację zawodów.

ORGANIZATOR