WAŻNIE INFO - BIEG NA PILSKO – Stowarzyszenie Biegów Górskich

WAŻNIE INFO – BIEG NA PILSKO

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW BIEGU NA PILSKO
1. Biuro zawodów znajduje się na terenie hotelu Harnaś i będzie czynne w niedzielę
od godz. 8.00 – 9.45
– dla kategorii wiekowych: junior, M-20, M-30, M-40, M-50, M-60, M-70
od godz. 9.45 – 10.20
– dla kategorii kobiet i mężczyzn w nordic walking
od godz. 9.45 – 10.45
– dla kobiet i osób zgłaszających się w dniu zawodów
2. W zawodach mogą uczestniczyć osoby tylko zdrowe.
3. Uczestnicy odbierając pakiet startowy w biurze zawodów proszeni są o zachowanie
bezpiecznego odstępu.
4. Przed podejściem do biura zawodów należy sprawdzić swój numer startowy. Następnie
na podstawie dokumentu tożsamości pobieramy numerek startowy.
5. Koszulkę pobieramy w biurze zawodów po biegu.
6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z
COVID-19.
7. W związku z COVID-19 brak jest szatni i depozytu.
8. Parking i WC znajduje się na terenie ośrodka Harnaś obok biura zawodów.
9. Start do biegu zgodnie z programem przed głównym wejściem do hotelu HARNAŚ.
10. Zawodnicy biegną 1,5 km asfaltem oraz 5,5 km w terenie.
11. Na trasie znajdują się jeden punkt z wodą na Hali Miziowej.
12. Trasa oznaczona taśmą biało czerwoną i strzałkami.
13. Od Hali Miziowej schodzimy żółtym szlakiem do hotelu Hanaś.
14. Posiłek w hotelu HARNAŚ na podstawie bloczków otrzymanych w pakiecie.
15. Dekoracja zawodników ok. godz. 14.00 (hotel Harnaś).
16. Zawodnik, który zejdzie z trasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
17. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa GOPR – numer alarmowy 985.
18. W przypadku problemów zdrowotnych prosimy o kontakt z organizatorem (tel.
605049056) lub obsługą na trasie w celu powiadomienia obsługi medycznej, która
będzie znajdowała się na Hali Miziowej.
19. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i
bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje
z innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu i nie będzie pociągany do odpowiedzialności
cywilnej.
20. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku w górach.