ŻAŁOBA NARODOWA - BIEG PO SCHODACH – Stowarzyszenie Biegów Górskich

ŻAŁOBA NARODOWA – BIEG PO SCHODACH

ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONĄ PRZEZ PREZYDENTA RP ŻAŁOBĘ NARODOWĄ INFORMUJEMY, ŻE BIEGI PO SCHODACH ODBĘDĄ SIĘ 3 LUTEGO 2019r.

„W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem; odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe”